ႀကံဳတိုင္းရြာ ပရဟိတေဆးခန္းသို႔ လွဴဒါန္း]လာေသာ အလွဴေငြစာရင္းႏွင့္ သံုးစြဲေငြ၊ လက္က်န္စာရင္းတို႔ကို လခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္လိုက္ပါတယ္။

၀၁.၁၀. ၂၀၁၁

၁။ ေအာက္တိုဘာ စာရင္းအဖြင့္ = ၃၀၇၁၄၀/-

၂ ေမာင္ဇင္၀ိုင္း၊ ေမာင္ဇင္လိႈင္း = ၁၀၀၀၀/-

၃။ သက္ပိုင္ေအာင္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား = ၁၅၀၀၀/-

၄။ ဖူးဖူး = ၅၀၀၀/-

၅။ မဇာျခည္၀င္း (ကဒ္) = ၅၀၀၀/-

၀၆.၁၀.၂၀၁၁

၆။ မဇင္မီ + မသိဂီ = ၈၀၀၀/-

၀၉.၁၀.၂၀၁၁

၇။ မျဖဴျဖဴေအး = ၅၀၀၀၀/-

၈။ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအဖြဲ႕ = ၁၀၀၀၀၀/-

၉။ ေဒၚေဌးရင္ = ၁၀၀၀၀/-

၁၆.၁၀.၂၀၁၁

၁၀။ ဦးကိုကိုႀကီး + ေဒၚစပယ္ မိသားစု = ၅၀၀၀၀/-

၁၁။ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအဖြဲ႕ = ၁၀၀၀၀၀/-

၁၇.၁၀.၂၀၁၁

၁၂။ DSMA မွ ေက်ာင္းသားမ်ား = ၁၂၁၂၀၀/-

၂၀.၁၀.၂၀၁၁

၁၃။ မမြန္ = ၂၀၀၀၀၀/-

၂၈.၁၀.၂၀၁၁

၁၄။ အမည္မေဖာ္လိုသူ အလွဴရွင္ = ၂၀၀၀၀/-

၂၉.၁၀.၂၀၁၁

၁၅။ မခိုင္သႏၱာထြန္း = ၁၀၀၀၀၀/-

၁၆။ ဦးတင္ထြန္း+ေဒၚေအးသိန္း မိသားစု = ၁၀၀၀၀/-

ေအာက္တိုဘာလအတြက္ စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြ = ၁၁၁၁၃၄၀/-

( တစ္ဆယ့္တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္သံုးရာ့ေလးဆယ္ က်ပ္တိတိ)

သံုးစြဲခဲ့ေသာ ေငြစာရင္း

၀၂. ၁၀.၂၀၁၁

၁။ ေဆးဖိုး = ၂၅၀၀၀/-

၂။ န၀ရတ္ေဆးခန္း = ၂၀၀၀၀/-

၃။ ဂုဏ္ျပဳကဒ္ျပား = ၅၀၀၀/-

၀၉.၁၀.၂၀၁၁

၄။ န၀ရတ္ေဆးခန္း = ၃၇၉၀၀/-

၁၅.၁၀.၂၀၁၁

၅။ ေဆးဖိုး (သမားေတာ္) = ၉၃၅၀၀/-

၁၆.၁၀.၂၀၁၁

၆။ န၀ရတ္ေဆးခန္း = ၃၉၇၅၀/-

၇။ ေဆးဖိုး = ၃၀၀၀

၂၂.၁၀.၂၀၁၁

၈။ ေဆးခန္းစာအုပ္ = ၂၅၀၀၀/-

၉။ ဆီးခ်ိဳစစ္အပ္ = ၈၃၀၀/-

၁၀။ န၀ရတ္ေဆးခန္း = ၂၃၈၅၀/-

၂၉.၁၀.၂၀၁၁

၁၁။ ေဆးဖိုး + ဆီးခ်ိဳစစ္အပ္ = ၂၅၁၀၀/-

၃၀.၁၀.၂၀၁၁

၁၂။ ေဆးဖိုး = ၁၆၄၀၀/-

၁၃။ န၀ရတ္ = ၂၃၀၀၀/-

 

စုစုေပါင္း သံုးစြဲေငြ = ၃၄၅၈၀၀/-

 

(သံုးသိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင့္ရွစ္ရာက်ပ္တိတိ)

 

ယခုလတြင္ ႀကံဳတိုင္းရြာေဆးခန္းသို႔ အလင္းေရာင္ ပညာေရး ပရဟိ အဖြဲမွ ေငြက်ပ္ သံုးသိန္းငါးေသာင္း တန္ဖိုးရွိေဆး၀ါးမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည့္အျပင္  တျခား အလွဴရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႕သူ အဖြဲ႕သားမ်ား၏ အားျဖည့္မႈျဖင့္  တစ္ဆယ့္တစ္သိန္းတစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္သံုးရာ့ေလးဆယ္ က်ပ္ကို ေဆးပေဒသာပင္စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအလွဴေငြမ်ား အနက္ သံုးသိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင့္ရွစ္ရာက်ပ္တိတိ ကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး လက္က်န္အျဖစ္ ခုနစ္သိန္း၊ ေျခာက္ေသာင္း၊ ငါးေထာင့္ ငါးရာ ေလးဆယ္ က်ပ္ (765540 ကို ဆက္လက္ထားရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

ရပ္နီး ရပ္ေ၀းမွပါ၀င္အားျဖည့္ကူညီေပးေသာ အလွဴရွင္တို႔ေၾကာင့္ လာေရာက္ျပသၾကေသာ လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဓါတ္မွန္ရိုက္ ေသြးစစ္ရန္လိုအပ္ေသာ လူနာ 40 ကိုလည္း ေဖးမကူညီ ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ အားလံုးေသာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ ကူညီအားျဖည့္ေပးခဲ့ၾကေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးအား ၿမိဳင္သီလရွင္ ဆရာေလးႏွင့္ ႀကံဳတိုင္းသူ ႀကံဳတိုင္းသား အားလံုးမွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

 

 

ADMINs @ Village KD